Leszek Kowalski 


ul.Hugona Kołłątaja 14b
62-030 Luboń

Tel.  (61) 8 139 283
Fax. (61) 8 139 283

Tel. Kom. 609 525 860

E-mail: biuro@drlk.pl

 

NIP: 972-062-35-38

Regon: 630965178

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

Burmistrz Miasta Luboń nr ewid.

7177/05 WPIO 6413/46/05


Wpis na listę podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych: 


Uchwała nr 331/87/97 Krajowej Rady

Biegłych Rewidentów z dnia 19.08.1997r.

nr na liście 1664