Usługi - biuro rachunkowe

Kompleksowa obsługa w zakresie:  

 • ryczałtu ewidencjonowanego 
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
 • pełnej księgowości niezależnie od formy prawnej
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne
 • spółki jawne
 • spółki partnerskie
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpwiedzialnością
 • spółki akcyjne
 • stowarzyszenia
 • kadr i płac

Ponadto, świadczymy usługi dodatkowe, na przykład: 

 • dowolne, uzgodnione z klientem, raporty i zestawienia - okresowe i jednorazowe
 • analizy finansowe
 • monitoring należności i zobowiązań
 • opracowywanie polityki rachunkowości wraz z planem kont
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej